Licencjaty

Proponowana problematyka prac licencjackich realizowanych w ramach działalności dydaktycznej Zakładu Klimatologii:

Opiekunowie: dr Bartosz Czernecki | dr Marek Półrolniczak | dr Katarzyna Szyga-Pluta


opiekun: dr Bartosz Czernecki

Zagadnienia ogólne:

 1. Zmiany klimatu – tendencje, struktura czasowo-przestrzenna oraz narzędzia modelowania atmosfery;
 2. Atmosferyczne zjawiska ekstremalne;
 3. Prognozowanie pogody z wykorzystaniem modeli numerycznych
 4. Wykorzystanie systemów GIS w meteorologii i klimatologii

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Spodziewane skutki zmian klimatu w strefie klimatu arktycznego na podstawie analizy danych historycznych i projekcji regionalnych modeli klimatu
 2. Mezoskalowe układy konwekcyjne w Polsce
 3. Zróżnicowanie tempa zmian klimatycznych w ujęciu strefowym na podstawie gridowanych baz danych (1951-2010)
 4. Automatyzacja wizualizacji danych meteorologicznych z wykorzystaniem otwartoźródłowego oprogramowania GIS
 5. Ekstremalne wartości temperatur powietrza w Polsce na podstawie historycznych serii danych obserwacyjnych
 6. Ekstremalne prędkości wiatru w porywie w Polsce na podstawie historycznych serii danych obserwacyjnych
 7. Możliwości stosowania alternatywnych sieci pomiarów meteorologicznych w Polsce
 8. Weryfikacja jakości numerycznych prognoz pogody dla wybranych elementów meteorologicznych

Istnieje możliwość realizacji pracy licencjackiej w oparciu o zaproponowany temat.


opiekun: dr Marek Półrolniczak

Zagadnienia ogólne:

 1. Warunki bioklimatyczne w wybranych regionach Europy
 2. Klimat i bioklimat miasta ze szczególnym uwzględnieniem miejskiej wyspy ciepła

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Warunki bioklimatyczne Poznania
 2. Fale upałów w zachodniej i południowej Europie w lecie 2003 roku
 3. Bioklimatyczne aspekty rekreacji i turystyki w Polsce
 4. Środowisko atmosferyczne a zdrowie i samopoczucie człowieka
 5. Miejska wyspa ciepła w Poznaniu w latach 2008-2013
 6. Cyrkulacja atmosferyczna i jej wpływ na miejską wyspę ciepła w Poznaniu
 7. Stres gorąca jako niekorzystny czynnik życia w mieście
 8. Zmienność dobowa warunków odczuwalnych na obszarach miejskich i pozamiejskich


opiekun: dr Katarzyna Szyga-Pluta

Zagadnienia ogólne:

 1. Zmienność czasowa i przestrzenna wybranych elementów meteorologicznych.
 2. Ekstremalne wartości elementów meteorologicznych na wybranym obszarze.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Dobowe i roczne zróżnicowanie zachmurzenia w Poznaniu.
 2. Uwarunkowanie cyrkulacyjne zachmurzenia w Polsce.
 3. Zróżnicowania warunków termicznych i wilgotnościowych na stacji miejskiej i pozamiejskiej.
 4. Anomalia termiczne w Poznaniu.
 5. Zmienność dobowa i roczna temperatury gruntu.
 6. Występowanie dni charakterystycznych termicznie.
 7. Występowanie przymrozków w wybranych stacjach.
 8. Występowanie susz atmosferycznych w wybranych stacjach.