dr Marek Półrolniczak

  • stanowisko: adiunkt
  • e-mail: marekpol@amu.edu.pl
  • telefon: 61 829 62 65
  • pokój: 351
  • dyżur: środa 11:30-13:00
  • zainteresowania badawcze: bioklimatologia, biometeorologia człowieka, bioklimat i klimat miasta, topoklimatologia (bioclimatology, human biometeorology, urban climate and bioclimate, topoclimatology)

 

Wybrane prace:
Tomczyk A., Półrolniczak M., Bednorz E. 2017. Circulation Conditions’ Effect on the Occurrence of Heat Waves in Western and Southwestern Europe. Atmosphere 8.2: 31

Majkowska, A., Kolendowicz, L., Półrolniczak, M., Hauke, J., & Czernecki, B. (2016). The urban heat island in the city of Poznań as derived from Landsat 5 TM. Theoretical and Applied Climatology, 1-15

Czernecki, B., Półrolniczak, M., Kolendowicz, L., Marosz, M., Kendzierski, S., & Pilguj, N. (2016). Influence of the atmospheric conditions on PM10 concentrations in Poznań, Poland. Journal of Atmospheric Chemistry

Półrolniczak, M., Szyga-Pluta, K., & Kolendowicz, L. (2016). Bioklimat wybranych miast pasa Pobrzeży Południowobałtyckich na podstawie uniwersalnego wskaźnika obciążenia cieplnego. Acta Geographica Lodziensia

Półrolniczak, M., Kolendowicz, L., Majkowska, A., & Czernecki, B. (2015). The influence of atmospheric circulation on the intensity of urban heat island and urban cold island in Poznań, Poland. Theoretical and Applied Climatology, 1-15

Bednorz E., Półrolniczak M., Czernecki B. 2013. Synoptic conditions governing upwelling along the Polish Baltic coast. Oceanologia 55(4), pp. 767-785. doi:10.5697/oc.55-4.767. 5-Year IF 1.103 (JCR 2012)

Szyga-Pluta, K., & Półrolniczak, M. (2013). Evaluation of thermal conditions in Jeziory (the Wielkopolski National Park). Quaestiones Geographicae, 32(1), 33-42

Czernecki B., Półrolniczak M. 2013. Initial assessment of the Weather Research and Forecasting Model for forecasting the bioclimatic conditions during breeze circulation – case study of the Słowiński National Park. Quaestiones Geographicae 32(3), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 5–14. DOI 10.2478/quageo-2013-0021, ISSN 0137-477X

Szyga-Pluta K., Półrolniczak M., 2012 – Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen). Przegląd Geograficzny, 84, 3: 423-435

Półrolniczak M., Kolendowicz L., 2011 – Międzydobowe zmiany ciśnienia i temperatury powietrza w Kołobrzegu jako wskaźnik bioklimatu. [W:] Wpływ zmian klimatu i narastającej antropopresji na rozwój uzdrowiska Kołobrzeg, Red. Kostrzewski A., Szpikowski J., Woźniak R., Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe, Kołobrzeg: 19-29

Półrolniczak M., 2011 – Sensible temperature at the Łeba Sandbar (Słowiński National Park) on selected days of the 2010 summer season. Quaestiones Geographicae, 30, 3: 83-99

Półrolniczak M., 2010 – Sezony bioklimatyczne międzydobowych zmian ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu w drugiej połowie XX wieku. Badania Fizjograficzne, Seria A, 61: 73-89

Półrolniczak M., 2010 – Bioklimat Poznania na tle mechanicznych bodźców biometeorologicznych w latach 1951-2000. [w:] Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje, Red. Bednorz E., Kolendowicz L., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 107-119, ISBN 978-83-62662-19-7

Półrolniczak M., 2010 – Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego na obszarze środkowej Europy w latach 1951-2000 jako czynnik wpływający na zdrowie człowieka. Studia i Prace z Geografii i Geologii, 20. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-128, ISBN 978-83-62662-38-8

Półrolniczak M., 2009 – Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji atmosferycznej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A, 60: 115-132