Realizowane granty

Granty NCN:

Dotychczasowe i prognozowane zmiany warunków biometeorologicznych w Polsce
(kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Arkadiusz M. Tomczyk)

Atmosferyczne uwarunkowania występowania upwellingu przybrzeżnego w Morzu Bałtyckim
(kierownik grantu: prof. dr hab. Ewa Bednorz)

Zmiany częstości i intensywności atmosferycznych zjawisk ekstremalnych nad Europą w świetle projekcji wysokorozdzielczych regionalnych modeli klimatu do roku 2100
(kierownik grantu: dr Bartosz Czernecki)

Wpływ warunków biometeorologicznych na postrzeganie krajobrazu i obiektywizację jego oceny
(kierownik grantu: prof. dr hab. Leszek Kolendowicz)

Investigation of the possibility of precipitation type estimation based on data from weather radars, meteorological satellites, and numerical weather prediction model
(kierownicy grantu: prof. dr hab. Leszek Kolendowicz, dr Andrzej Wyszogrodzki)

Możliwości poprawy krótkoterminowych prognoz pogody nad obszarem Polski przy wykorzystaniu technik MOS oraz ustawień parametryzacyjnych modelu WRF
(kierownik grantu: mgr Sebastian Kendzierski)

Znaczenie występowania zaburzeń w górnej i środkowej troposferze dla prognozowania ekstremalnych wartości temperatury powietrza w środkowej Europie
(kierownik grantu: dr Arkadiusz M. Tomczyk)

Analiza warunków atmosferycznych odpowiedzialnych za powstawanie zjawisk burzowych na terenie Europy: porównanie parametrów konwekcyjnych w reanalizach oraz radiosondażach
(kierownik grantu: dr Mateusz Taszarek)

Pole wiatru archipelagu Svalbard w świetle projekcji zmian klimatu z zastosowaniem dynamicznego downscalingu
(kierownik grantu: dr hab. Maciej Kryza (Uniwersytet Wrocławski), dr Bartosz Czernecki – odpowiedzialny za realizację ze strony UAM)