Pogoda

Meteorogram

Wiązka deterministyczna modelu GFS dla Poznania

Meteorogram - Poznań (GFS)

Prognoza koncentracji PM10 dla lokalizacji stacji pomiarowej WIOŚ Poznań-Polanka
Prognoza PM10 nie jest wykonywana w przypadku awarii systemu pomiarowego PM10 na stacji WIOŚ.

 


Prognoza długoterminowa

16-dniowa probabilistyczna prognoza temperatury według modelu GFS dla Wielkopolski. Symulacja aktualizowana codziennie ok. godz. 9.00

Prognoza długoterminowa


 

Mapy temperatury powietrza za ubiegłą dobę w Polsce

Mapy generowane raz dziennie ok. godz. 8:30-9:00 czasu lokalnego. Przedstawione wyniki obserwacji dotyczą okresu od godz. 6UTC poprzedniego dnia do 6UTC w dniu bieżącym.
Mapy stworzono na podstawie depesz SYNOP systemu GTS i nie są poddawane weryfikacji manualnej.
Technika interpolacji: kriging regresyjny z automatyczną procedurą dopasowania wariogramu (Hiemstra 2013). Dopasowanie modelu regresji w oparciu o cyfrowy model terenu Polski.

 


Prognoza alergologiczna

Prognoza alergologiczna zapylenia pyłkiem brzozy (Betula L. (birch)) bazującą na systemie prognoz pogody GFS oraz zmodyfikowanym algorytmie pyłkowym dr. Jakuba Nowosada (University of Cincinnati).

Wartości na mapach wskazują na prawdopodobieństwo wystąpienia wysokich wartości koncentracji pyłków brzozy.

Prognoza zapylenia pyłkiem brzozy w Polsce

Prognoza zapylenia pyłkiem brzozy w Polsce

Szczegóły działania algorytmu zawarto w artykule: http://link.springer.com/article/10.1007/s00484-015-1077-8 (Nowosad, J. Int J Biometeorol (2016) 60: 843. doi:10.1007/s00484-015-1077-8).
Prognoza aktualizowana raz dziennie, ok. godz. 8.00 czasu urzędowego