Materiały do zajęć dydaktycznych


Climate change – labs

27.10 – exercise_1
01.12 – R code

 Zmiany Klimatu Ziemi – wykład:

 


Meteorologia i klimatologia – wykłady

 


Podstawy programowania w meteorologii i klimatologii

 • Wykład 1  (PDF)
 • Wykład 2  (PDF)
 • Wykład 3  (PDF)
 • Wykład 4  (PDF)
 • Projekt końcowy (PDF)

 

 • Wprowadzenie do programowania w R [ PDF  ]
 • Listy [ PDF ]

 Wprowadzenie do R

 


Matematyczne modelowanie procesów meteorologicznych i klimatycznych


Metody przetwarzania danych meteorologicznych (w języku programowania R)


Ćwiczenia terenowe (mikroklimat + bioklimat)

 • Polecenie [PDF]

Klimat Polski (DL-HMiK-2)

 


Prognozowanie oddziaływania na środowiska (DU-1ZŚ) – atmosfera

 • Ćwiczenie 1. Róża wiatrów: [PDF], [Dane]
 • Ćwiczenie 2-3. Stany równowagi atmosfery:  [Dane], przykładowy schemat postepowania [PDF]
 • Ćwiczenie 4. Gaussowski model smugi: Slajdy [PDF], Dziennik ustaw [PDF] , Arkusz kalkulacyjny [ODS]
 • Ćwiczenie 5. Projekcje zmian klimatu: Polecenie [PDF], Dane [XLSX]
 • Ćwiczenie 6. Miejska wyspa ciepła [XLS]

 


Współczesne zmiany klimatyczne (HMiK1-DU)

 • Wykłady – część zasadnicza [ PDF ]
 • Wykłady – sprzężenia zwrotne [PDF]
 • Wykłady – ocean [PDF]
 • Wykłady – susze [PDF]
 • Wykłady – IPCC, projekcje, ślad węglowy [PDF]

 


Metody badań geograficznych (HMiK2-DL)

 • Dane do zadania ->  do pobrania z repozytorium IMGW lub za pomocą pakietu R climate: [ github.com/bczernecki/climate ]
 • Składy grup: [tabela – do uzupełnienia]
 • Artykuł z tabelami wzorcowymi [ PDF ]
 • Treść polecenia do projektu końcowego [ PDF ]

  • Szablon do wypełnienia wyników arkusza kalkulacyjnego [ XLSX ]
 • Przykładowe rozwiązanie części zadań z projektu końcowego [ PDF ]
 • Wyniki

 


Źródła danych i metody badań w hydrologii, meteorologii i klimatologii – część atmosferyczna (HMiK1-DL)