Materiały do zajęć dydaktycznych

 


Meteorologia i klimatologia – wykłady

 


Podstawy programowania w meteorologii i klimatologii

 • Wykład 1  (PDF)
 • Wykład 2  (PDF)
 • Wykład 3  (PDF)
 • Wykład 4  (PDF)
 • Projekt końcowy (PDF)

 


 Wprowadzenie do R

 


Matematyczne modelowanie procesów meteorologicznych i klimatycznych

 • Ćwiczenie 1: Regresja liniowa – dane ; polecenie (PDF)
 • Ćwiczenie 2: NetCDF w R – (PDF)
 • Ćwiczenie 3: Reanalizy NCEP/NCAR (NetCDF) w R – (PDF)
 • Ćwiczenie 4: Reanalizy ERA-Interim w R – (PDF)
 • Ćwiczenie 5: Regresja wielokrotna (prognozowanie PM10) – (PDF)
 • Ćwiczenie 6: Regresja nieliniowa – Dane ; (PDF)
 • #Ćwiczenie 7: Wprowadzenie do modelowania wartości ekstremalnych
 • Ćwiczenie 8: Model bilansu energetycznego Ziemi (polecenie[1], slajdy [2], kod R [3])
 • #Ćwiczenie 9: MOS: mapowanie kwantylowe  polecenie + dane
 • Ćwiczenie 10: Diagram Taylora – dane + (PDF)

 


Prognozowanie oddziaływania na środowiska (DU-1ZŚ) – atmosfera

 • Ćwiczenie 1. Róża wiatrów: [PDF], [Dane]
 • Ćwiczenie 2-3. Stany równowagi atmosfery:  [Dane], przykładowy schemat postepowania [PDF]
 • Ćwiczenie 4. Gaussowski model smugi: Slajdy [PDF], Dziennik ustaw [PDF] , Arkusz kalkulacyjny [ODS]
 • Ćwiczenie 5. Projekcje zmian klimatu: Polecenie [PDF], Dane [XLSX]
 • Ćwiczenie 6. Miejska wyspa ciepła [XLS]

 


Ćwiczenia terenowe (mikroklimat + bioklimat)

 • Polecenie [PDF]

 


Metody przetwarzania danych meteorologicznych

 


Klimat Polski (DL-HMiK-2)

 


Globalne Zmiany Środowiska (GR1-DU, HMiK1-DU, KŚP2-DU, ZŚ1-DU, P1-DU)

 • Wykład – prezentacja dotycząca części atmosferycznej [PDF]