Materiały do zajęć dydaktycznych

 


Meteorologia i klimatologia – wykłady

 


Podstawy programowania w meteorologii i klimatologii

 • Wykład 1  (PDF)
 • Wykład 2  (PDF)
 • Wykład 3  (PDF)
 • Wykład 4  (PDF)
 • Projekt końcowy (PDF)

 


 Wprowadzenie do R

 


Matematyczne modelowanie procesów meteorologicznych i klimatycznych

Oceny – zaliczenie 14/12/2017 (PDF)


Metody przetwarzania danych meteorologicznych (w języku programowania R)

 


Ćwiczenia terenowe (mikroklimat + bioklimat)

 • Polecenie [PDF]

Klimat Polski (DL-HMiK-2)

 


Globalne Zmiany Środowiska (G1-DU, HMiK2-DU, Ginf1-DU)

 • Wykład – prezentacja dotycząca części atmosferycznej [PDF]
 • Oceny z części atmosferycznej (termin I, rok akademicki 2018/19) [PDF]

 


Prognozowanie oddziaływania na środowiska (DU-1ZŚ) – atmosfera

 • Ćwiczenie 1. Róża wiatrów: [PDF], [Dane]
 • Ćwiczenie 2-3. Stany równowagi atmosfery:  [Dane], przykładowy schemat postepowania [PDF]
 • Ćwiczenie 4. Gaussowski model smugi: Slajdy [PDF], Dziennik ustaw [PDF] , Arkusz kalkulacyjny [ODS]
 • Ćwiczenie 5. Projekcje zmian klimatu: Polecenie [PDF], Dane [XLSX]
 • Ćwiczenie 6. Miejska wyspa ciepła [XLS]

 


Współczesne zmiany klimatyczne (HMiK1-DU)

 • Wykłady – część I  [PDF]
 • Wykłady – część II  [PDF]
 • Wykłady – część III [PDF]
 • Wykłady – część IV [PDF]
 • Wykłady – część V [PDF]
 • Wykłady – część VI [PDF]
 • Wykład – część VII [PDF]

 


Wstęp do metod badań geograficznych (HMiK2-DL)

 

 • Wyniki [ PDF ]

 


Źródła danych i metody badań w hydrologii, meteorologii i klimatologii – część atmosferyczna (HMiK1-DL)