XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej

Zapraszamy Państwa na XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, która odbędzie się w dniach 13-14 maja 2020 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematem konferencji będą problemy z zakresu meteorologii i klimatologii obszarów polarnych oraz innych nauk z dziedziny Nauki o Ziemi (glacjologia, hydrologia, oceanologia, geomorfologia itp.), powiązanych bezpośrednio problematyką pogody i klimatu wysokich szerokości geograficznych.

Szczegółowe informacje oraz dokładne terminy rejestracji zostaną podane w komunikacie drugim, który zostanie do Państwa rozesłany w terminie do 15 stycznia 2019. Zachęcamy Państwa do uwzględnienia daty Seminarium w planowanych przyszłorocznych wyjazdach konferencyjnych. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

 

Szczegółowe informacje:

Komunikat I (PDF)

Komunikat II (PDF)