XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej

Zapraszamy Państwa na XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Planowana konferencja w terminie 13 i 14 maja 2020 r. nie odbędzie się. Nowy termin Seminarium zostanie podany wkrótce w kolejnym komunikacie.

Tematem konferencji będą problemy z zakresu meteorologii i klimatologii obszarów polarnych oraz innych nauk z dziedziny Nauki o Ziemi (glacjologia, hydrologia, oceanologia, geomorfologia itp.), powiązanych bezpośrednio problematyką pogody i klimatu wysokich szerokości geograficznych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

 

Szczegółowe informacje:

Komunikat I (PDF)

Komunikat II (PDF)

Komunikat III (PDF)