prof. UAM dr hab. Arkadiusz M. Tomczyk

 • stanowisko: Profesor UAM
 • e-mail: atomczyk@amu.edu.pl
 • telefon: (61) 829 6266
 • pokój: 353

 

Zainteresowania badawcze:

– występowanie fal upałów i mrozów w Europie oraz ich cyrkulacyjne uwarunkowania,
– okres wegetacyjny w Polsce i jego zmiany.

 

Wykształcenie:

 • 2016-2017 – Studia podyplomowe – geoinformacja na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2013-2017 – Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca doktorska: Występowanie fal upałów w Europie oraz ich cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania; promotor prof. UAM dr hab. Ewa Bednorz i dr Marek Półrolniczak.
 • 2011-2013 – Studia magisterskie na kierunku geografia (specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska: Synoptyczne uwarunkowania występowania pokrywy śnieżnej w wybranych regionach Europy; promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Bednorz.
 • 2011-2012 – Program MOST dla studentów na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 2008-2011 – Studia licencjackie na kierunku geografia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Projekty badawcze

 • 2017-2020 – Grant Narodowego Centrum Nauki (Sonatina) pt.: Znaczenie występowania zaburzeń w górnej i środkowej troposferze dla prognozowania ekstremalnych wartości temperatury powietrza w środkowej Europie. Kierownik grantu.
 • 2015-2018 – Grant Narodowego Centrum Nauki (Preludium) pt.: Występowanie fal upałów w Europie oraz ich cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania. Kierownik grantu.

 

Staż naukowy

 • Deutscher Wetterdienst, Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung Freiburg, opiekun stażu – prof. Andreas Matzarakis, 1.06.2019 – 31.08.2019

 

Nagrody

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, 2019 r.
 • Nagroda zespołowa III° Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za działalność organizacyjną, 2019 r.

 

Spis publikacji

Czasopisma z IF

 1. Tomczyk A.M., Bednorz E., 2014 – Heat and cold waves on the south coast of the Baltic Sea. Baltica 27 (1), 44-53.
 2. Tomczyk A.M., Bednorz E., 2014 – Warm waves in north-western Spitsbergen. Polish Polar Research 35 (3), 497-511.
 3. Tomczyk A.M., Szyga-Pluta K., Majkowska A., 2015 – Frost and frost-free periods in Poland and neighboring countries. Open Geosciences (formerly Central European Journal of Geosciences – CEJG) 7, 812-823.
 4. Tomczyk A.M., Bednorz E., 2016 – Heat waves in Central Europe and their circulation conditions. International Journal of Climatology 36 (2), 770-782.
 5. Tomczyk A.M., 2016 – Impact of atmospheric circulation on the occurrence of heat waves in southeastern Europe. Időjárás 120 (4), 395-414.
 6. Tomczyk A.M., Piotrowski P., Bednorz E., 2017 – Warm spells in Northern Europe in relation to atmospheric circulation. Theoretical and Applied Climatology 128 (3-4), 623-634.
 7. Tomczyk A.M., Półrolniczak M., Bednorz E., 2017 – Circulation Conditions’ Effect on the Occurrence of Heat Waves in Western and Southwestern Europe. Atmosphere 8, 31. doi: 10.3390/atmos8020031.
 8. Tomczyk A.M., 2017 – Atmospheric circulation during heat waves in Eastern Europe. Geografie 122 (2), 121-146.
 9. Tomczyk A.M., Sulikowska A., 2018 – Heat waves in lowland Germany and their circulation-related conditions. Meteorology and Atmospheric Physics 130 (5), 499–515.
 10. Tomczyk A.M., 2018 – Hot weather in Potsdam in the years 1896–2015. Meteorology and Atmospheric Physics 130 (1), 1-10.
 11. Półrolniczak M., Tomczyk A.M., Kolendowicz L., 2018 – Thermal Conditions in the City of Poznań (Poland) during Selected Heat Waves. Atmosphere 9, 11. doi:10.3390/atmos9010011.
 12. Ptak M, Tomczyk A.M., Wrzesiński D., 2018 – Effect of Teleconnection Patterns on Changes in Water Temperature in Polish Lakes. Atmosphere 9, 66. doi:10.3390/atmos9020066.
 13. Graf R., Tomczyk A.M., 2018 – The Impact of Cumulative Negative Air Temperature Degree-Days on the Appearance of Ice Cover on a River in Relation to Atmospheric Circulation. Atmosphere 9 (6), 204.
 14. Tomczyk A.M., Półrolniczak M., Kolendowicz L., 2018 – Cold Waves in Poznań (Poland) and Thermal Conditions in the City during Selected Cold Waves. Atmosphere 9 (6), 208.
 15. Bednorz E., Czernecki B., Półrolniczak M., Tomczyk A.M., 2018 – Atmospheric forcing of upwelling along the south-eastern Baltic coast. Baltica 31(1), 73–85.
 16. Tomczyk A.M., 2018 – Impact of Atmospheric Circulation on the Occurrence of Hot Nights in Central Europe. Atmosphere 9 (12), 474.
 17. Tomczyk A.M., Szyga-Pluta K., 2019 – Variability of thermal and precipitation conditions in the growing season in Poland in the years 1966–2015. Theoretical and Applied Climatology 135(3–4), 1517–1530.
 18. Tomczyk A.M., Szyga-Pluta K., Bednorz E., 2019 – The effect of macro-scale circulation types on the length of the growing season in Poland. Meteorology and Atmospheric Physics 131 (5), 1315–1325.
 19. Tomczyk A.M., Bednorz E., Półrolniczak M., Kolendowicz L., 2019 – Strong heat and cold waves in Poland in relation with the large-scale atmospheric circulation. Theoretical and Applied Climatology 137 (3–4), 1909–1923.
 20. Kolendowicz L., Czernecki B., Półrolniczak M., Taszarek M, Tomczyk A.M., Szyga-Pluta K., 2019 – Homogenization of air temperature and its long-term trends in Poznań (Poland) for the period 1848–2016. Theoretical and Applied Climatology 136 (3-4), 1357–1370.
 21. Bednorz E., Czernecki B., Tomczyk A.M., Półrolniczak M., 2019 – If not NAO then what?—regional circulation patterns governing summer air temperatures in Poland. Theoretical and Applied Climatology 136 (3-4), 1325–1337.
 22. Tomczyk A.M., Kendzierski S., Kugiejko M., Pilguj N., 2019 – Thermal conditions in the summer season on the Polish coast of the Baltic Sea in 1966 –2015. Időjárás 123 (1), 57–72.
 23. Tomczyk A.M., Bednorz E., Półrolniczak M., 2019 – The occurrence of heat waves in Europe and their circulation conditions. Geografie, 124 (1), 1–17.
 24. Bednorz E., Półrolniczak M., Czernecki B., Tomczyk A.M., 2019 – Atmospheric Forcing of Coastal Upwelling in the Southern Baltic Sea Basin. Atmosphere 10, 327.
 25. Tomczyk A.M., Bednorz E., Sulikowska A., 2019 – Cold spells in Poland and Germany and their circulation conditions. International Journal of Climatology 39 (10), 4002–4014.
 26. Tomczyk A.M., Bednorz E., 2019 – Heat waves in Central Europe and tropospheric anomalies of temperature and geopotential heights. International Journal of Climatology 39 (11), 4189–4205.
 27. Tomczyk A.M., Sulikowska A., Bednorz E., Półrolniczak M., 2019 – Atmospheric circulation conditions during winter warm spells in Central Europe. Natural Hazards 96 (3), 1413-1428.
 28. Szyga-Pluta K., Tomczyk A.M. 2019 – Anomalies in the length of the growing season in Poland in the period 1966–2015. Időjárás 123 (3), 391–408.
 29. Bednorz E., Wrzesiński D., Tomczyk A.M., Jasik D., 2019 – Classification of Synoptic Conditions of Summer Floods in Polish Sudeten Mountains. Water 11, 1450.
 30. Ptak M., Tomczyk A.M., Wrzesiński D., Bednorz E., 2019 – Effect of teleconnection patterns on ice conditions in lakes in lowland Poland. Theoretical and Applied Climatology 138 (3–4), 961–1969.
 31. Tomczyk A.M., Łupikasza E., Kendzierski S., 2019 – Warm winter and cold summer spells in Spitsbergen and their circulation conditions. Polish Polar Research 40 (4), 311–338.
 32. Tomczyk A.M., Bednorz E., 2020 – The extreme year—analysis of thermal conditions in Poland in 2018. Theoretical and Applied Climatology 139 (1–2), 251–260.
 33. Tomczyk A.M., Szyga-Pluta K., Bednorz E., 2020 – Occurrence and synoptic background of strong and very strong frost in spring and autumn in Central Europe. International Journal of Biometeorology 64(1), 59-70.
 34. Tomczyk A.M., Owczarek M., 2020 – Occurrence of strong and very strong heat stress in Poland and its circulation conditions. Theoretical and Applied Climatology 139 (3), 893-905.
 35. Tomczyk A.M., Bednorz E., Matzarakis A., 2020 – Human-biometeorological conditions during heat waves in Poland. International Journal of Climatology.

 

Pozostałe czasopisma

 1. Tomczyk A.M., 2013 – Termiczne pory roku w stacji Svalbard Lufthavn. Badania Fizjograficzne, Seria A. Geografia Fizyczna, 64, 281-286.
 2. Tomczyk A.M., 2013 – Warunki termiczne i śnieżne zim w Suwałkach w latach 1990-2010. Badania Fizjograficzne, Seria A. Geografia Fizyczna, 64, 287-292.
 3. Tomczyk A.M., 2014 – Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania fal upałów w Poznaniu. Przegląd Geograficzny, 86 (1), 41-52.
 4. Tomczyk A.M., 2014 – Wpływ makroskalowych typów cyrkulacji na występowanie pokrywy śnieżnej w Europie. Acta Geographica Silesiana, 15, 65-69.
 5. Tomczyk A.M., Bednorz E., 2014 – Synoptyczne uwarunkowania intensywnych opadów śniegu w wybranych regionach Europy. Przegląd Geograficzny, 86 (3), 295-310.
 6. Tomczyk A.M., 2015 – Najdłuższa fala upałów oraz fala mrozów w Poznaniu na tle cyrkulacji atmosferycznej. Acta Geographica Silesiana, 19, 67-71.
 7. Tomczyk A.M., 2015 – Very warm nights in Polish coastal area of the Baltic Sea. Geographia Polonica, 88 (3), 493-502.
 8. Tomczyk A.M., 2015 – Impact of macro-scale circulation types on the occurrence of frosty days in Poland. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 9, 55-65.
 9. Tomczyk A.M., Szyga-Pluta K., 2016 – Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010. Przegląd Geograficzny, 88 (1), 75-86.
 10. Tomczyk A.M., 2016 – Thermal conditions relative to atmospheric circulation in the Christmas period in Poland. Quaestiones Geographicae, 35(1), 51–60.
 11. Tomczyk A.M., Jasik D., 2016 – Warunki termiczne w Poczdamie w latach 1896–2015. Acta Geographica Silesiana, 23, 111-120.
 12. Tomczyk A.M., 2016 – Fale mrozów w Poznaniu i ich cyrkulacyjne uwarunkowania. Badania Fizjograficzne, Seria A. Geografia Fizyczna, 67, 257-269.
 13. Tomczyk A.M., Szyga-Pluta K., 2017 – The period of intense vegetation and maturing of plants in north-western Poland. Badania Fizjograficzne, Seria A. Geografia Fizyczna, 68, 223-233.
 14. Tomczyk A.M., 2018 – Noce mroźne w Poznaniu i ich cyrkulacyjne uwarunkowania. Badania Fizjograficzne, Seria A. Geografia Fizyczna, 69, 221-232.
 15. Tomczyk A.M., Szyga-Pluta K., 2018 – The period of intense vegetation in Poland in the years 1966–2015. Badania Fizjograficzne, Seria A. Geografia Fizyczna, 69, 233-242.

 

Rozdziały w monografiach

 1. Tomczyk A.M., 2014 – Wpływ sytuacji synoptycznych na przyrost pokrywy śnieżnej na wybranych stacjach w Europie. [w:] P. Krąż (red.) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków, 103-115.
 2. Tomczyk A.M., 2014 – Motywy wyboru klas geograficznych w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. [w:] E. Szkurłat, A. Głowacz (red.) Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce – wybrane problemy, Łódź, 221-230.
 3. Tomczyk A.M., 2014 – Frost waves in north-western Spitsbergen. [w:] Migała K., Owczarek P., Kasprzak M., Strzelecki M.C. (red.) New perspectivesin polar research, Wrocław, 247-256.
 4. Tomczyk A.M. 2015 – Przymrozki wiosenne i jesienne oraz okres bezprzymrozkowy na Nizinie Wielkopolskiej w latach 1981–2010. [w:] J. Liro, M. Liro, P. Krąż (red.) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków, 245-256.
 5. Tomczyk A.M., Jasik D., 2016 – Edukacja przyrodnicza w podręczniku Nasz Elementarz. [w] I. Piotrowska (red.) Nowe problemy i metody badań procesu kształcenia geograficznego, Poznań.
 6. Tomczyk A.M., 2016 – Duże zmiany temperatury powietrza z dnia na dzień w Ny-Ålesund i ich związek z cyrkulacją atmosferyczną. [w:] P. Franczak, K. Listwan-Franczak, J. Liro, M. Liro i P. Krąż (red.) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.
 7. Bednorz E., Tomczyk A.M., 2019 – Najważniejsze cechy klimatu Wielkopolski. [w:] Choiński A. (red.) Wody Wielkopolski. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań, 69-92.
 8. Tomczyk A.M., 2019 – Fale upałów w Polsce latem 2018 roku. [w:] Kolendowicz L., Bednorz E. Tomczyk A.M. (red.) Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 223-232.
 9. Szyga-Pluta K., Tomczyk A.M., 2019 – Warunki pluwialne w okresie wegetacyjnym w Polsce [w:] Kolendowicz L., Bednorz E. Tomczyk A.M. (red.) Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 191-201.
 10. Bednorz E., Półrolniczak M., Czernecki B., Hanna Forycka-Ławniczak, Tomczyk A.M., 2019 – Synoptyczne uwarunkowania występowania upwellingu przybrzeżnego w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego [w:] Kolendowicz L., Bednorz E. Tomczyk A.M. (red.) Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 15-30.