dr Arkadiusz Tomczyk

 • stanowisko: adiunkt
 • e-mail: atomczyk@amu.edu.pl
 • telefon: (61) 829 6266
 • pokój: 353

 

Zainteresowania badawcze:

– występowanie fal upałów i mrozów w Europie oraz ich cyrkulacyjne uwarunkowania,
– okres wegetacyjny w Polsce i jego zmiany.

Wykształcenie:

 • 2016-2017 – Studia podyplomowe – geoinformacja na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2013-2017 – Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca doktorska: Występowanie fal upałów w Europie oraz ich cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania; promotor prof. UAM dr hab. Ewa Bednorz i dr Marek Półrolniczak.
 • 2011-2013 – Studia magisterskie na kierunku geografia (specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska: Synoptyczne uwarunkowania występowania pokrywy śnieżnej w wybranych regionach Europy; promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Bednorz.
 • 2011-2012 – Program MOST dla studentów na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 2008-2011 – Studia licencjackie na kierunku geografia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Projekty badawcze

 • 2017-2020 – Grant Narodowego Centrum Nauki (Sonatina) pt.: Znaczenie występowania zaburzeń w górnej i środkowej troposferze dla prognozowania ekstremalnych wartości temperatury powietrza w środkowej Europie. Kierownik grantu.
 • 2015-2018 – Grant Narodowego Centrum Nauki (Preludium) pt.: Występowanie fal upałów w Europie oraz ich cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania. Kierownik grantu.

 

Spis publikacji

Lista A

Tomczyk A.M., Bednorz E., 2014 – Heat and cold waves on the south coast of the Baltic Sea. Baltica 27 (1), 44-53.

Tomczyk A.M., Bednorz E., 2014 – Warm waves in north-western Spitsbergen. Polish Polar Research 35 (3), 497-511.

Tomczyk A.M., Szyga-Pluta K., Majkowska A., 2015 – Frost and frost-free periods in Poland and neighboring countries. Open Geosciences (formerly Central European Journal of Geosciences – CEJG) 7, 812-823.

Tomczyk A.M., Bednorz E., 2016 – Heat waves in Central Europe and their circulation conditions. International Journal of Climatology 36 (2), 770-782.

Tomczyk A.M., 2016 – Impact of atmospheric circulation on the occurrence of heat waves in southeastern Europe. Időjárás 120 (4), 395-414.

Tomczyk A.M., Piotrowski P., Bednorz E., 2017 – Warm spells in Northern Europe in relation to atmospheric circulation. Theoretical and Applied Climatology 128 (3-4), 623-634.

Tomczyk A.M., 2017 – Hot weather in Potsdam in the years 1896–2015. Meteorology and Atmospheric Physics. doi: 10.1007/s00703-016-0497-2

Tomczyk A.M., Półrolniczak M., Bednorz E., 2017 – Circulation Conditions’ Effect on the Occurrence of Heat Waves in Western and Southwestern Europe. Atmosphere 8, 31. doi: 10.3390/atmos8020031

Tomczyk A.M., 2017 – Atmospheric circulation during heat waves in Eastern Europe. Geografie 122 (2), 121-146.

Tomczyk A.M., Sulikowska A., 2017 – Heat waves in lowland Germany and their circulation-related conditions. Meteorology and Atmospheric Physics. doi: 10.1007/s00703-017-0549-2

Lista B

Tomczyk A.M., 2013 – Termiczne pory roku w stacji Svalbard Lufthavn. Badania Fizjograficzne, Seria A. Geografia Fizyczna 64, 281-286.

Tomczyk A.M., 2013 – Warunki termiczne i śnieżne zim w Suwałkach w latach 1990-2010. Badania Fizjograficzne, Seria A. Geografia Fizyczna 64, 287-292.

Tomczyk A.M., 2014 – Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania fal upałów w Poznaniu. Przegląd Geograficzny 86 (1), 41-52.

Tomczyk A.M., 2014 – Wpływ makroskalowych typów cyrkulacji na występowanie pokrywy śnieżnej w Europie. Acta Geographica Silesiana 15, 65-69.

Tomczyk A.M., Bednorz E., 2014 – Synoptyczne uwarunkowania intensywnych opadów śniegu w wybranych regionach Europy. Przegląd Geograficzny 86 (3), 295-310.

Tomczyk A.M., 2015 – Najdłuższa fala upałów oraz fala mrozów w Poznaniu na tle cyrkulacji atmosferycznej. Acta Geographica Silesiana 19, 67-71.

Tomczyk A.M., 2015 – Very warm nights in Polish coastal area of the Baltic Sea. Geographia Polonica 88 (3), 493-502.

Tomczyk A.M., 2015 – Impact of macro-scale circulation types on the occurrence of frosty days in Poland. Bulletin of Geography. Physical Geography Series 9, 55-65.

Tomczyk A.M., Szyga-Pluta K., 2016 – Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010. Przegląd Geograficzny 88 (1), 75-86.

Tomczyk A.M., 2016 – Thermal conditions relative to atmospheric circulation in the Christmas period in Poland. Quaestiones Geographicae 35(1), 51-60.

Tomczyk A.M., Jasik D., 2016 – Warunki termiczne w Poczdamie w latach 1896-2015. Acta Geographica Silesiana 23, 111-120.

Tomczyk A.M., 2016 – Fale mrozów w Poznaniu i ich cyrkulacyjne uwarunkowania. Badania Fizjograficzne, Seria A. Geografia Fizyczna 67, 257-269.

 

Rozdziały w monografiach

Tomczyk A.M., 2014 – Wpływ sytuacji synoptycznych na przyrost pokrywy śnieżnej na wybranych stacjach w Europie. [w:] P. Krąż (red.) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków, 103-115.

Tomczyk A.M., 2014 – Motywy wyboru klas geograficznych w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. [w:] E. Szkurłat, A. Głowacz (red.) Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce – wybrane problemy, Łódź, 221-230.

Tomczyk A.M., 2014 – Frost waves in north-western Spitsbergen. [w:] Migała K., Owczarek P., Kasprzak M., Strzelecki M.C. (red.) New perspectives in polar research, Wrocław, 247-256.

Tomczyk A.M. 2015 – Przymrozki wiosenne i jesienne oraz okres bezprzymrozkowy na Nizinie Wielkopolskiej w latach 1981–2010. [w:] J. Liro, M. Liro, P. Krąż (red.) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków, 245-256.

Tomczyk A.M., Jasik D., 2016 – Edukacja przyrodnicza w podręczniku Nasz Elementarz. [w] I. Piotrowska (red.) Nowe problemy i metody badań procesu kształcenia geograficznego, Poznań.

Tomczyk A.M., 2016 – Duże zmiany temperatury powietrza z dnia na dzień w Ny-Ålesund i ich związek z cyrkulacją atmosferyczną. [w:] P. Franczak, K. Listwan-Franczak, J. Liro, M. Liro i P. Krąż (red.) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków