Historia i profil działalności

Historia

Zakład Meteorologii i Klimatologii utworzono 1 września 1969 roku, a jego kuratorem został prof. Bogumił Krygowski. W latach 1973-1979 badania klimatologiczne były prowadzone w ramach Zakładu Hydrologii i Klimatologii. W dniu 21 czerwca 1979 roku reaktywowano utworzony w 1969 roku Zakład Meteorologii i Klimatologii, którym do 30 września 2009 roku kierował prof. dr hab. Alojzy Woś. Od 1 grudnia 2009 roku kierownictwo Zakładu Klimatologii objął prof. UAM dr hab. Leszek Kolendowicz

Profil działalności

W zakładzie rozwijana jest dziedzina klimatologii kompleksowej oraz prowadzone są szczegółowe analizy wybranych elementów i zjawisk pogody w ujęciu przestrzennym i czasowym. Szczególny nacisk położony jest na badania wpływu cyrkulacji atmosferycznej na występowanie pokrywy śnieżnej, zjawiska konwekcyjne, warunki nefologiczne oraz bioklimatyczne.

W ostatnim czasie zakres działalności naukowo-badawczej jest intensywnie rozwijany w oparciu o współczesne narzędzia nauk atmosferycznych, tj. z wykorzystaniem obrazowań satelitarnych oraz szeroko rozumianych technik numerycznego modelowania pogody i klimatu. Wymienione narzędzia mają zastosowanie m. in. w badaniach miejskiej wyspy ciepła w Poznaniu, w detekcji i określeniu zachodzących zmian klimatu, w badaniach wpływu warunków atmosferycznych na sektor odnawialnych źródeł energii oraz dla potrzeb określenia i modelowania lokalnych warunków aerosanitarnych.

 

Pracownicy Zakład Klimatologii UAM

Pracownicy Zakład Klimatologii UAM