dr Katarzyna Szyga-Pluta

  • stanowisko: Adiunkt
  • e-mail: pluta@amu.edu.pl
  • telefon: (61) 829 62 63
  • pokój: 348
  • dyżur: poniedziałek 11:00-12:30
  • zainteresowania badawcze: Zachmurzenie ogólne nieba na obszarze Polski i Europy. Zagadnienia nefologiczne, struktura zachmurzenia. Badania topoklimatyczne w parkach narodowych. Charakterystyka wskaźników bioklimatycznych

 

Prowadzone przedmioty:

Meteorologia I klimatologia

Bioklimatologia

Zasoby i ochrona atmosfery

Ochrona powietrza i klimatu

Dokumentacje w ochronie środowiska

Konwersatorium

 

 

Szczeble naukowe:

Doktorat 2002

 

Publikacje:

Szyga-Pluta K., 2002, Częstość występowania rodzajów chmur w Polsce Północno-Zachodniej. Ad rem, Poznań.

Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K., Tamulewicz J., Woś A., 2002, Climate of Poznań on Chojen Meteorological Elements. [w:] S. Tukhanen & M. Oja (red.): CLIC Climate Vhange and Variability In Northern Europe, Publicationes Instituti Geographici Universitatis Turkuensis, 165, Turku/Abo, Finland, 56.

Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K., 2003, Topoclimatic and bioclimatic research In the Wielkopolski National Park. [w:] Kształtowanie I ochrona środowiska leśnego. Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 273-280.

Szyga-Pluta K., 2003, Cloud Types In Kołobrzeg, Poznan and Wieluń In the months with the lowest and highest Cloudiness. Studia Geograficzne, 75, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 304-309.

Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K., 2003, Differences de temperature At d’humidite insi quo differentiation bioclimatique dans des ecosystems choisis du Park National de la Grande Pologne. Dok. Geogr, Pan, Warszawa, 29, 33-36.

Bednorz E., Szyga-Pluta K., 2004, Przyrosty grubości pokrywy śnieżnej a występowanie wybranych rodzajów chmur w Polsce Północno-Zachodniej. Bad. Fizjogr. nad Polską Zachodnią, seria A – Geogr. Fiz., 55, 29-34.

Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K., 2004, Badania topoklimatyczne i bioklimatyczne w Wielkopolskim Parku Narodowym. Morena, 11, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, 15-20.

Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K., 2004, Analysis of Chosen cases of high daily rainfall in Słowiński National Park. Questiones Geographicae, 23, Wyd. Nauk. UAM, Poznań, 49-54.

Szyga-Pluta K., 2009, Typy cyrkulacji atmosfery a rodzaje chmur w Poznaniu. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., T. 60, Seria A, Geogr. Fiz., Wyd. PTPN, Poznań.

Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K, 2009, Charakterystyka topoklimatyczna fragmentu wybrzeża klifowego w rejonie Białej Góry (Woliński Park Narodowy). Bad. Fizjogr. Nad Polską Zach., T. 60, Seria A, Geogr. Fiz., Wyd. PTPN, Poznań.

Kolendowicz L., Szyga-Pluta K., Hauke J., Kaczmarek L., Lorenc M., 2009, Zmiany poziomu wody w wybranych zbiornikach wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego w latach 2002-2008 na tle wahania poziomu wód podziemnych i warunków atmosferycznych. [W:] Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych, red.: Walna B., Kaczmarek L., Lorenc M., Dondajewska R., Wyd. UAM, Poznań – Jeziory, s. 95 – 107.

Szyga-Pluta K., 2010, Zachmurzenie w Moskwie i Poznaniu. [w:] Kolendowicz L. (red.): Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki cyrkulacyjne i radiacyjne. Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 14, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 157-170.

Szyga-Pluta K., 2011 – Wielkość ochładzająca powietrza na wybrzeżu klifowym w rejonie Białej Góry w sezonach letnich 2008-2009 (Woliński Park Narodowy). Badania Fizjograficzne, 62, A: 27-40.

Szyga-Pluta K., 2011 – Zmienność termicznych pór roku w Poznaniu. Badania Fizjograficzne, 62, A: 181-195.

Szyga-Pluta K., 2011 – Warunki bioklimatyczne Wielkopolskiego Parku Narodowego w świetle wybranych wskaźników biometeorologicznych. Prace i Studia WGSR UW, 47: 327-334.

Szyga-Pluta K., Półrolniczak M., 2012 – Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen). Przegląd Geograficzny, 84, 3: 423-435.

Szyga-Pluta K., Półrolniczak M., 2013 – Methods for the evaluation of thermal conditions on the example of measurement in the Wielkopolski National Park, Questiones Geographicae, 32, 1: 33-42.