AtPol – Siatka geobotaniczna

atpol 1

Mapa w wersji interaktywnej dostępna na stronie https://openmeteo.shinyapps.io/atpol/

Wersja GIS siatki geobotanicznej AtPol utworzona na podstawie informacji zawartych w opracowaniach: Zając (1978); Zając i Zając (2001) oraz stron internetowych: https://pl.wikipedia.org/wiki/AtPol i http://www2.ib.uj.edu.pl/chronpol/geo/geo.html

Plik do pobrania (177Kb): AtPol ; Format pliku: ESRI Shapefile

  1. Zając A. (1978) Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). Taxon, 481-484
  2. Zając A., Zając, M. (2001) Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 

 


Korzystanie z opracowania wyłącznie z podaniem źródła:

  • Czernecki B., Jabłońska K., 2015. Możliwości wykorzystania wskaźnika wegetacji NDVI w badaniach fenologii roślin. [W:] Klimat a społeczeństwo i gospodarka, Lorenc H. Ustrnul Z (red). Polskie Towarzystwo Geofizyczne – Oddział Warszawski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 191-207, ISBN 978-83-64979-12-5