Doktoranci

W kolejności alfabetycznej:

  • mgr Sebastian Kendzierski (wrf@amu.edu.pl, pokój: 350)
  • mgr Anna Krystkowiak
  • mgr Miłosz Piękny

Terminy dyżurów na dostępne w aktualizowanym na bieżąco spisie dyżurów pracowników i doktorantów IGFiKŚP na stronie: http://geoinfo.amu.edu.pl/wngig/igfiksp/index.php?go=dyzury_pracownikow