Konferencja klimatologiczna 2017

Komitet Naukowy oraz Organizacyjny pragnie zaprosić Państwa na III Ogólnopolską Konferencję Klimatologiczną pt. „Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”, która odbędzie się dn. 21 kwietnia 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań młodych naukowców z zakresu meteorologii i klimatologii. Konferencja adresowana jest dla doktorantów oraz studentów studiów magisterskich (II stopnia) z zakresu meteorologii i klimatologii.

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z abstraktem wystąpienia prosimy przesyłać do dnia 24 marca 2017 r. za pomocą załączonego formularza formularza zgłoszeniowego (.docx) na adres: konferencja.klimat@gmail.com lub tradycyjną pocztą na adres: Zakład Klimatologii WNGiG UAM, ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań (z dopiskiem: Konferencja).

Koszt uczestnictwa: 60 zł

Szczegółowe informacje:

Komunikat I (PDF)

Komunikat II (PDF)

Program konferencji (PDF)