prof. dr hab. Ewa Bednorz

  • stanowisko: profesor
  • e-mail: ewabedno@amu.edu.pl
  • telefon: 61 829 6267
  • pokój: 352
  • dyżur: środa 13:00-14:30
  • zainteresowania badawcze: klimatologia synoptyczna; występowanie pokrywy śnieżnej w Polsce, Europie i Azji oraz jego cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania; klimat Arktyki; topoklimat i bioklimat obszarów chronionych.

Odnośniki:   CV | Spis Publikacji | Granty | Doktoraty | Prace magisterskie


Wykształcenie i stopnie naukowe

1981-1985 – studia magisterskie na kierunku geografia (specjalność geomorfologia) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2000 – stopień doktora nauk o Ziemi z klimatologii uzyskany na podstawie rozprawy pt. „Pokrywa śnieżna a kierunki napływu mas powietrza w Polsce Północno-Zachodniej” na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2009 – stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi z klimatologii uzyskany na podstawie rozprawy pt. „Wpływ sytuacji barycznych na występowanie pokrywy śnieżnej na obszarach nizinnych środkowej Europy” na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zatrudnienie

01.01.1985-31.08.1987 – pracownik inżynieryjno-techniczny w Instytucie Badań Czwartorzędu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

01.09.1987-30.03.2000 – asystent w Zakładzie Klimatologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1991-1996 przerwa w pracy – urlopy macierzyńskie i wychowawcze)

01.04.2000-31.03.2010 – adiunkt w Zakładzie Klimatologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

01.04.2010 do chwili obecnej – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Klimatologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Spis publikacji

Bednorz E. 2016. Seasonal cycle of snow cover changes in Eastern Siberia and its synoptic preconditions. Russian Meteorology and Hydrology 41(9): 648-656, DOI: 10.3103/S1068373916090089

Bednorz E., Wibig J. 2016. Spatial distribution and synoptic conditions of snow accumulation in the Russian Arctic. Polar Research 35: 25916, DOI: org/10.3402/polar.v35.25916

Bogawski P., Bednorz E. 2016. Atmospheric conditions controlling extreme summertime evapotranspiration in Poland (central Europe). Natural Hazards 81: 55-69, DOI: 10.1007/s11069-015-2066-2

Bednorz E., Kaczmarek D., Dudlik P. 2016. Atmospheric conditions governing anomalies of the summer and winter cloudiness in Spitsbergen. Theoretical and Applied Climatology 123: 1-10, DOI: 10.1007/s00704-014-1326-5

Tomczyk A., Bednorz E. 2016. Heat waves in Central Europe and their circulation conditions. International Journal of Climatology 36: 770-782, DOI: 10.1002/joc.4381

Bednorz E., Wibig J. 2015. Circulation patterns governing October snowfalls in southern Siberia. Theoretical and Applied Climatology, online-first, DOI: 10.1007/s00704-015-1696-3

Bednorz E., Wibig J. 2015. Spatial distribution and synoptic conditions of snow accumulation and snow ablation in the West Siberian Plain. Quaestiones Geographicae 34: 5–15, DOI: 10.1515/quageo-2015-0029

Witek M., Bednorz E., Forycka-Ławniczak H. 2015. Kontynentalizm termiczny w Europie. Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna 66: 173-184

Bednorz E., Paczesna M. 2015. Zmiany intensywności Wyżu Syberyjskiego i ich wpływ na temperaturę powietrza w Azji środkowej. Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna 66: 7-20

Bednorz E. 2014. Synoptic study of the heaviest snowfalls in Poznań since 1960/61 to 2009/2010. Acta Climatologica et Chorologica. Universitatis Szegediensis 47-48: 7-16

Bednorz E. 2014. Wybrane przypadki obfitych opadów śniegu w Poznaniu. Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna 65: 23-38, DOI: 10.14746/bfg.2014.5.2

Bednorz E. 2014. Opady atmosferyczne. W: Morskie Oko – przyroda i człowiek. A. Choiński, J. Pociask-Karteczka (red.) Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane: 182-195 ISBN 978-83-61788-89-8 (rozdział w monografii)

Tomczyk A., Bednorz E. 2014. Heat and cold waves on the southern coast of the Baltic Sea. Baltica 27(1): 45-54, DOI: 10.5200/baltica.2014.27.05

Tomczyk A., Bednorz E. 2014. Warm waves in north-western Spitsbergen. Polish Polar Research 35 (3): 497-511, DOI: 10.2478/popore-2014-0023

Bogawski P., Bednorz E. 2014. Comparison and Validation of Selected Evapotranspiration Models for Conditions in Poland (Central Europe). Water Resources Management 28: 5021-5038, DOI: 10.1007/s11269-014-0787-8

Tomczyk A., Bednorz E. 2014. Synoptyczne uwarunkowania opadów śniegu w wybranych regionach Europy. Przegląd Geograficzny 86(3): 365-380, DOI: 10.7163/PrzG.2014.3.4

Bednorz E., Kolendowicz L., Szpikowski J, Małecki J. 2014. Variability of summer meteorological and biometeorological conditions in the Ebba Valley region (Central Spitsbergen). Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna 65: 7-21, DOI: 10.14746/bfg.2014.5.1

Bednorz E., Jakielczyk M. 2014. Cyrkulacyjne warunki występowania ekstremalnych opadów atmosferycznych na Spitsbergenie. Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna 65: 39-54, DOI: 10.14746/bfg.2014.5.3

Walna B., Kurzyca I., Bednorz E., Kolendowicz L. 2013. Fluoride pollution of atmospheric precipitation and its relationship with air circulation and weather patterns (Wielkopolski National Park, Poland). Environmental Monitoring and Assessment 185: 5497–5514, DOI: 10.1007/s10661-012-2962-9

Bednorz E., Kolendowicz L. 2013. Summer mean daily air temperature extremes in Central Spitsbergen. Theoretical and Applied Climatology 113: 471-479, DOI: 10.1007/s00704-012-0798-4

Bednorz E., Półrolniczak M., Czernecki B. 2013. Atmospheric conditions of upwelling along the Polish Baltic coast. Oceanologia 55: 767-785, DOI: 10.5697/oc.55-4.767

Kubacka N., Bednorz E. 2013.Występowanie niekorzystnych biometeorologicznie prędkości wiatru na Kasprowym Wierchu i na Śnieżce. Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna 64: 105-120, DOI: 10.2478/bfpz-2013-0007

Łapińska M., Bednorz E. 2013. Występowania wiatrów fenowych w Karpatach i Sudetach na przykładzie dwóch stacji meteorologicznych – Kasprowego Wierchu i Śnieżki. Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna 64: 121-136, DOI: 10.2478/bfpz-2013-0008

Szyłobryt K.S., Bednorz E., Kolendowicz L. 2013. Występowanie miejskiej wyspy ciepła w mieście średniej wielkości na przykładzie Stargardu Sczecińskiego. Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna 64: 247-268, DOI: 10.2478/bfpz-2013-0015

Szyłobryt K.S., Bednorz E., Kolendowicz L. 2013. Sezonowe i dobowe zróżnicowanie warunków wilgotnościowych miasta średniej wielkości na przykładzie Stargardu Szczecińskiego. Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna 64: 269-280, DOI: 10.2478/bfpz-2013-0016

Suwała K., Bednorz E. 2013. Climatology of hail in central Europe. Quaestiones Geographicae 32: 110-120, DOI: 10.2478/quageo-2013-0025

Bednorz E. 2013. Synoptic conditions of heavy snowfalls in Europe. Geografiska Annaler Series A, Physical Geography 95: 67-78, DOI: 10.1111/geoa.12001

Bednorz E. 2013. Synoptic conditions related to heavy snowfalls in Tatra Mountains. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 8: 223 – 232, DOI: 10.2307/23360795

Bednorz E. 2013. Heavy snow in Polish–German lowlands – Large-scale synoptic reasons and economic impacts. Weather and Climate Extremes 2: 1-6, DOI: 10.1016/j.wace.2013.10.007

Bednorz E., Fortuniak K. 2012. Occurrence of coreless winters in the Norwegian Arctic and their synoptic conditions. Polish Polar Research 33: 19–34, DOI: 10.2478/v10183−012−0007−2

Bednorz E. 2012. Atmospheric conditions of intense thaws in the Polish lowlands. Meteorologische Zeitschrift 21: 089-098, DOI: 10.1127/0941-2948/2012/0228

Bednorz E. 2011. Synoptic conditions of snow cover occurrence in central European lowlands. International Journal of Climatology 31/8: 1108–1118, DOI: 10.1002/joc.2130

Bednorz E., Fortuniak K. 2011. The occurrence of coreless winters in central Spitsbergen and their synoptic conditions. Polar Research 30: 12218, DOI: 10.3402/polar.v30i0.12218

Bednorz E. 2011. Occurrence of winter air temperature extremes in Central Spitsbergen. Theoretical and Applied Climatology 106(3-4): 547-556, DOI: 10.1007/s00704-011-0423-y

Kolendowicz L., Bednorz E., Walna B., Kurzyca I. 2011. Episodes of extreme rainwater pollution and its relationship with synoptic situation (Wielkopolski National Park, Poland). Journal of Atmospheric Chemistry 68: 89–105, DOI 10.1007/s10874-011-9209-y

Kolendowicz L., Bednorz E. 2011. Charakterystyka termiczna wklęsłej formy terenowej w okresie letnim 2010 r. na przykładzie zagłębienia międzywydmowego w Słowińskim Parku Narodowym. Badania Fizograficzne, Seria A – Geografia Fizyczna 62: 59-68

Kolendowicz L., Bednorz E. 2011.Wybrane elementy klimatu Słowińskiego Parku Narodowego w różnych skalach przestrzennych. Prace i Studia Geograficzne 47: 205–213

Bednorz E., Kolendowicz L. 2010. Summer 2009 thermal and bioclimatic conditions in the Ebba Valey region. Polish Polar Research 31/4: 327–348, DOI: 10.2478/v10183−010−0009−x

Kolendowicz L. Bednorz E., 2010. Topoclimatic differentiation of the area of the Słowiński National Park, northern Poland. Quaestiones Geographicae 29: 49-56

Bednorz E., Kolendowicz L. 2010. Daily course of the soil temperature in summer in chosen ecosystems of Słowiński National Park. Quaestiones Geographicae 29: 5-12

Bednorz E., Kolendowicz L. 2010. Lokalne zróżnicowanie parametrów wiatru na Mierzei Łebskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 61: 119-128

Kolendowicz L., Bednorz E. 2010. Warunki mikroklimatyczne we wnętrzu boru sosnowego na Mierzei Łebskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna 61: 157-168

Bednorz E. 2010. Synoptyczne warunki występowania śnieżnych zim na nizinnych obszarach. W: E. Bednorz (red.) Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki termiczne i opadowe. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 199-214 (redakcja i rozdział w monografii)

Bednorz E., Kolendowicz L. (red.) 2010. Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje. Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 16. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań (redakcja monografii)

Bednorz E. 2009. Wpływ sytuacji barycznych na występowanie pokrywy śnieżnej na obszarach nizinnych środkowej Europy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Geografia nr 82 (rozprawa habilitacyjna)

Bednorz E. 2009. Synoptic conditions for rapid snowmelt in the Polish – German lowlands. Theoretical and Applied Climatology 97: 279–286, DOI 10.1007/s00704-008-0063-z

Bednorz E., Kolendowicz L. 2009. Wybrane zagadnienia dotyczące klimatu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 14: 7- 12

Bednorz E. 2009. Snow cover occurrence in central European lowlands under Northern Hemisphere circulation patterns. Acta Climatologica et Chorologica Universitatis Szegediensis 42-43: 17-28

Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K. 2009. Charakterystyka topoklimatyczna fragmentu wybrzeża klifowego w rejonie Białej Góry (Woliński Park Narodowy). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna 60: 1-7

Bednorz E., Kolendowicz L. 2009. Local differences in wind velocity and direction on Łeba Sandbar (Słowiński National Park). Questiones Geographicae 28A/1: 11-22

Kolendowicz L., Bednorz E. 2009. Microclimatic conditions within a pine forest in August 2008 on the Łeba Sandbar (Słowiński National Park). Questiones Geographicae 28A/1: 32-39

Bednorz E. 2008. Synoptic reasons for heavy snowfalls in the Polish – German lowlands. Theoretical and Applied Climatology 92: 133-140, DOI 10.1007/s00704-007-0322-4

Bednorz E. 2008. Synoptic conditions of snow occurrence in Budapest. Meteorologische Zeitschrift 17/1: 039-045, DOI: 10.1127/0941-2948/2008/0262

Bednorz E., Wibig J. 2008. Snow depth in eastern Europe in relation to circulation patterns. Annals of Glaciology 48: 135-149

Bednorz E., Bednorz L. 2008. Możliwości uprawiania narciarstwa biegowego w rejonie Poznania, w kontekście śnieżności zim. Badania Fizograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna 59: 53-59

Bednorz E. 2008. Changes in snow cover occurrence in five central European stations during the second half of the 20th century. Publicationes de la Asociacion Espanola de Climatologia (AEC) Serie A, 6: 37-44

Bednorz E. 2008. Fluctuations of snow cover depth in central European lowlands under Northern Hemisphere circulation patterns. Quaestiones Geographicae 27A/1: 5-18

Bednorz E. 2007. Zmiany występowania pokrywy śnieżnej w północnych Niemczech w latach 1950/51-1999/2000. W: K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.) Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 213-222 (rozdział w monografii)

Bednorz E. 2006. A White Christmas or a Christmas Thaw? – changes in snow cover depth in German – Polish lowlands during the last decade of December against daily circulation patterns. Meteorologische Zeitschrift 15/6: 1-5

Bednorz E. 2006: Snow cover occurrence under North Atlantic Oscillation extremes in central Europe. 8-th Conference on Meteorology – Climatology – Atmospheric Physics COMECAP 2006, Athens May 24-26, 2006, Proceedings vol. C: 19-25

Bednorz E. 2006. Wpływ makroskalowych typów cyrkulacji na występowanie pokrywy śnieżnej w Polsce Północno-Zachodniej. Badania Fizograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna 57: 7-13

Bednorz E., Więcław M. 2005. Występowanie pokrywy śnieżnej w różnych masach powietrza na przykładzie Legnicy i Zamościa. Badania Fizograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna 56: 7-14

Bednorz E. 2004. Snow cover in eastern Europe in relation to temperature, precipitation and circulation. International Journal of Climatology 24: 591-601

Bednorz E., Kossowski T.2004. Long-term changes of snow cover depth in eastern Europe. Climate Research 27/3: 231-236

Bednorz E., Szyga-Pluta K. 2004. Przyrosty grubości pokrywy śnieżnej a występowanie wybranych rodzajów chmur w Polsce północno-zachodniej. Badania Fizograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna 55: 29-34

Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K. 2004. Badania topoklimatyczne i bioklimatyczne w Wielkopolskim Parku Narodowym. Prace i Materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena z.11:15-20

Kolendowicz L., Bednorz E., Szyga-Pluta K. 2004. Analysis of chosen cases of high daily rainfall in Słowiński National Park. Questiones Geographicae 23: 49-54

Bednorz E., Bielec-Bąkowska Z., Bokwa A., Kicińska B., Kolendowicz L., Lewik P., Nowosad M., Ustrnul Z., Żelazny M. 2003. Regionalizacje, typologie i wydzielanie sezonów klimatycznych z zastosowaniem metod analizy skupień. Przegląd Geofizyczny 48/1-2: 9-30

Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K. 2003. Topoclimatic and bioclimatic research in the Wielkopolski National Park. W: A.T. Miler (red.) Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu: 273-280 (rozdział w monografii)

Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K. 2003. Differences de temperature et d’humidite ainsi que differentiation bioclimatique dans des ecosystemes choisis du Parc National de la Grande Pologne. Dokumentacja Geograficzna, 29: 33-36

Bednorz E. 2003. Wstępne porównanie średniej dobowej temperatury powietrza dwóch stacji meteorologicznych w rejonie Poznania. Badania Fizograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna 54: 21-25

Bednorz E. 2003. Występowanie pokrywy śnieżnej w różnych typach pogody na polskim wybrzeżu Bałtyku. Badania Fizograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna 54: 7-19

Bednorz E. 2003. Heavy snowfalls in southern Central Europe in January and February 2003. Journal of Meteorology 29, 285: 12-16

Bednorz E. 2003. Snow cover in Poznań in the winters of 1990-1999. Studia Geograficzne 75, Acta Universitatis Wratislaviensis 2542: 310-320

Bednorz E. 2002. Synoptic situation of heavy snowfalls in Poland and Europe at the turn of December 2001 and January 2002. Journal of Meteorology 27/268: 125-129

Bednorz E. 2002. Snow cover in western Poland and macro scale circulation conditions. International Journal of Climatology 22: 533-541

Bednorz E. 2001. Seasonal dependence of changes in snow cover depth on directions of air-flows. Questiones Geographicae 21: 27-38

Bednorz E. 2001: Zróżnicowanie przestrzenne występowania pokrywy śnieżnej w Polsce Północno-Zachodniej. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Melioracje i Inżynieria Środowiska 21: 7-15

Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K. 2001. Przykłady regionalizacji wskaźników nieciągłych elementów pogody w świetle metody hierarchicznego grupowania obiektów wielocechowych (Examples of the regionalisation of the indicators of some noncontinuous meteorological elements by using the hiererchical grouping method). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia 40/41, 6, sectio B: 51-57

Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K. 2001. Typy topoklimatu Słowińskiego Parku Narodowego. Dokumentacja Geograficzna 23: 19-31

Bednorz E. 2001. Pokrywa śnieżna a kierunki napływu mas powietrza w Polsce Północno-Zachodniej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Geografia nr 65 (rozprawa doktorska)


Projekty badawcze

Grant NCN 2011/01/B/ST0/01923 (Opus); temat: „Sezonowy cykl występowania pokrywy śnieżnej na Syberii oraz jego cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania” (kierownik grantu)

Grant NCN 2011/01/N/ST10/05954 (Preludium); temat: „Czasowa i przestrzenna zmienność ewapotranspiracji wskaźnikowej w Polsce wyznaczanej z równania Penmana-Monteitha FAO-56 w porównaniu z innymi metodami” (opiekun naukowy)

Grant NCN 2011/01/N/ST10.04780 (Preludium); temat: „Synoptyczne uwarunkowania występowania opadów gradu w Środkowej Europie” (opiekun naukowy)

Grant NCN 2014/13/N/ST10/04937 (Preludium); temat: „Występowanie fal upałów w Europie oraz ich cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania” (opiekun naukowy)

Grant KBN 2P04E05930; temat: „Zmiany grubości pokrywy śnieżnej w róznych typach cyrkulacji atmosferycznej w Europie środkowej” „Sezonowy cykl występowania pokrywy śnieżnej na Syberii oraz jego cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania” (kierownik grantu)


Opieka naukowa nad doktorantami

Promotor rozprawy doktorskiej dr Katarzyny Suwały pt. „Synoptyczne uwarunkowania występowania opadów gradu w środkowej Europie” (obrona w październiku 2014)

Promotor w przewodzie doktorskim mgr Pawła Bogawskiego (temat: „Optymalizacja metod wyznaczania oraz synoptyczne uwarunkowania ewapotranspiracji wskaźnikowej w Polsce”; otwarcie przewodu marzec 2013)

Promotor w przewodzie doktorskim mgr Arkadiusza Tomczyka (temat: „Występowanie fal upałów w Europie oraz ich cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania”; otwarcie przewodu październik 2015)

Promotor w przewodzie doktorskim mgr Miłosza Pięknego (proponowany temat rozprawy doktorskiej „Modele cyrkulacji nad atlantyckim regionem Arktyki i ich wpływ na warunki pogodowe Archipelagu Svalbard”; otwarcie przewodu wrzesień 2016)

Promotor w przewodzie doktorskim mgr Anny Krystkowiak (proponowany temat rozprawy doktorskiej „Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie warunków bioklimatycznych w Tajlandii”; otwarcie przewodu wrzesień 2016)


Prace magisterskie 2015

Kierunek studiów: Geografia, Specjalność: Hydrologia, Meteorologia i Klimatologia

Anna Bąk. Wpływ położenia i intensywności Wyżu Syberyjskiego na wielkość zachmurzenia w środkowej Syberii

Wiktoria Maria Klaman. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźników kontynentalizmu pluwialnego w Europie

Agata Magdalena Kłosińska. Wpływ warunków atmosferycznych na występowanie upwellingu w południowej części Zatoki Fińskiej

Małgorzata Nowak. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie ekstremalnych temperatur w Polsce

Emilia Pawelska. Warunki atmosferyczne kształtujące proces upwellingu wzdłuż południowego wybrzeża Szwecji.

Joanna Pawłowska. Roczny przebieg i wieloletnie zmiany zachmurzenia ogólnego nieba w Hiszpanii

Agata Pokładek. Wpływ warunków atmosferycznych na występowanie upwellingu w północnej części Zatoki Fińskiej w latach 1982 – 2012

Aleksandra Przydrożna. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie ekstremalnych opadów atmosferycznych w Szkocji

Marta Rybicka. Dobowe amplitudy temperatury powietrza w klimatach polarnych i ich uwarunkowania cyrkulacyjne

Piotr Sarzyński. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na wielkość zachmurzenia ogólnego w Chorwacji w latach 1981-2010

Adriana Zygalska. Wpływ intensywności Wyżu Syberyjskiego na występowanie pokrywy śnieżnej w centralnej Syberii