dr Bartosz Czernecki

 • stanowisko: Adiunkt
 • e-mail: nwp@amu.edu.pl
 • telefon: (61) 829 6268
 • pokój: 354
 • dyżur: czwartek 14:00-15:00
 • zainteresowania badawcze:
  • modelowanie procesów atmosferycznych z wykorzystaniem technik empiryczno-statystycznego (ESD) i dynamicznego downscalingu (model WRF) oraz uczenia maszynowego;
  • atmosferyczne zjawiska ekstremalne;
  • przetwarzanie, programowanie i wizualizacja danych meteorologicznych;
  • zastosowanie (FOSS) GIS w meteorologii i klimatologii;
  • meteorologiczne aspekty energetyki odnawialnej;
  • sezonowość klimatu i jego zmiany;

Odnośniki:   Prowadzone zajęcia dydaktyczne | CVWarsztaty i szkolenia | Realizowane projekty badawcze i aplikacyjne | Spis Publikacji
Profile:    Google Scholar | ResearchGate 


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Matematyczne modelowanie procesów meteorologicznych i klimatycznych
 • Prognozowanie w hydrologii i klimatologii
 • Podstawy programowania w meteorologii i klimatologii
 • Globalne zmiany środowiska
 • Metody przetwarzania danych meteorologicznych
 • Prognozowanie Oddziaływania na Środowisko
 • Klimatologia Stosowana
 • Meteorologia i Klimatologia
 • Praktyki terenowe
 • Fizyka atmosfery i hydrosfery
 • Źródła danych i metody badań w hydrologii, meteorologii i klimatologii


 

Wykształcenie:

 • 2008 – 2014 – Studia doktoranckie. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. Zakład Klimatologii. Praca doktorska: „Zastosowanie technik numerycznego modelowania do rozpoznania lokalnych warunków anemologicznych Słowińskiego Parku Narodowego”. Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Leszek Kolendowicz
 • X 2011 – III 2013 – Program „MOST” dla doktorantów. Uniwersytet Warszawski. Wydział Fizyki. Instytut Geofizyki. Zakład Fizyki Atmosfery.
 • 2003 – 2008 – Studia magisterskie na kierunku geografia. Specjalność: Hydrologia, Meteorologia i Klimatologia. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. Zakład Klimatologii. Praca magisterska: „Numeryczne systemy prognozowania pogody”. Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Leszek Kolendowicz
 • IX 2006 – III 2007   – Jednosemestralne stypendium w ramach programu Socrates-Erasmus. Christian Albrechts Universitaet, Kilonia, Niemcy

Doświadczenie zawodowe:

 • IV 2014   – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
 • IX 2009 – IV 2014   – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Centrum Monitoringu Klimatu Polski. Warszawa.


Warsztaty i szkolenia:

 • Training Workshop/discussion forum on the SMAQ Toolkit. Budapeszt-Szentendre (28-29.05.2009)
 • The Meteorological Service of Canada (MSC) – Ensemble Prediction and Probabilistic Forecasts distance course (2009)

 • Zaawansowane metody statystyczne w klimatologii. Szkolenie dla specjalistów, prowadzący dr hab. Mirosław Miętus, prof. UG i IMGW; dr Michał Marosz, dr Janusz Filipiak (2009)

 • Meteorologia przez Internet – prognozuj dla siebie (1100-MPI-OG) – Uniwersytet Warszawski (04.10.2009-26.06.2010), prowadzący: ppłk rez. mgr inż. M. Ostrowski, prof. dr hab. Sz. Malinowski, mgr A. E. Kardaś, dr inż. J. Orlikowski

 • Metody przetwarzania danych meteorologicznych – Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki (10.2010 – 02.2011)

 • KlimSat 2011. 2. Ogólnopolskie Warsztaty Klimatologii Satelitarnej. Centrum Badań Kosmicznych PAN, Uniwersytet Jagielloński. Kraków (3-4.06.2011)

 • Modelowanie numeryczne w fizyce atmosfery – Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki; Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska (prowadzący: dr hab. inż. Lech Łobocki, mgr Sylwester Arabas) (10.2011-02.2012)

 • Internetowy kurs ArcGIS – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska (prowadzący dr inż. Bartosz Czyżkowski) (10.2011 – 03.2012)

 • VALUE Training School – „Statistical and Dynamical Downscaling”, Santander Meterology Group of University of Cantabria – National Research Council, Santander, Hiszpania. Prowadzący: Jens H. Christensen (DMI), Rasmus Benestad (met.no), Martin Widmann (Univ. Birmingham), Chiara Ambrosino (Univ. College London), Jesús Fernández (UC), José M. Gutiérrez (CSIC-UC) (6-15.11.2012)

 • 2nd VALUE Training School – „Statistical and Dynamical Downscaling of Extreme Events”, International Centre for Theoretical Physics, Triest, Włochy. Prowadzący: Martin Widmann (Univ. Birmingham), José M. Gutiérrez Llorente (CSIC-UC), Douglas Maraun (IFM-Geomar Kiel), Erica Coppola (ICTP) (21-31.10.2013)

 Projekty badawcze i aplikacyjne:

 • 2009 – 2010. Udział w projekcie: Aglomeracja Poznańska. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Temat badawczy: 2.2. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Powietrze.
 • 2010 – 2012. Udział w projekcie „KLIMAT” – „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)” realizowanym w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Zadanie 1. Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych.; Zadanie 6. Bałtyk jako element systemu klimatycznego i jego rola w tworzeniu się stanów zagrożenia
 • 2011 – 2013. Udział w projekcie „ISOK”  (Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; POIG.07.01.00-00-025/09. Zadanie 1.4. Mapy zagrożeń meteorologicznych. Ekstremalne prędkości wiatru w Polsce.
 • 2012 –  2015. Udział w projekcie COST Action ES1102: VALUE – Validating and Integrating Downscaling Methods for Climate Change Research
 • 2012 – 2013. Główny wykonawca w projekcie m. st. Warszawy: „Wykonanie mapy potencjału energii słonecznej dla Warszawy” – „Cities on Power” (ZP/EM/271/II-184/12).  Analizy i trójwymiarowe modelowanie GIS (GRASS GIS 6.4), projekt i utworzenie skryptów relacyjnych baz danych PostgreSQL 9.1.
 • 2013 – 2016. Wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki (Preludium).  Charakterystyka sezonowości klimatu Polski na podstawie teledetekcyjnych i fenologicznych wskaźników roślinnych (The characteristics of Polish climate seasonality on the basis of remote sensing and phenological plant indicators) – kierownik projektu dr Katarzyna Jabłońska

 


 

Spis publikacji:

Czernecki B. Miętus M. 2015. The thermal seasons variability in Poland, 1951–2010. Theoretical and Applied Climatology (in print)

Półrolniczak M., Kolendowicz L, Majkowska A, Czernecki B. 2015. The influence of atmospheric circulation on the intensity of urban heat island and urban cold island in Poznań, Poland. Theoretical and Applied Climatology (in print)

Taszarek M., Czernecki B., Kozioł A. 2015. A cloud-to-ground lightning climatology of Poland. Monthly Weather Review (in print)

Czernecki B., Taszarek M., Kolendowicz L., Konarski J. 2016. Relationship between human observations of thunderstorms and PERUN lightning detection network in Poland. Atmospheric Research 167: 118-128; (doi:10.1016/j.atmosres.2015.08.003)

Jabłońska K., Kwiatkowska-Falińska A., Czernecki B., Walawender J. 2015. Changes in spring and summer phenology over Poland – responses of selected plant species to air temperature variation. Polish Journal of Ecology 63 (in print)

Czernecki B., Taszarek M., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K. 2015. Atmospheric conditions of thunderstorms in the European part of the Arctic derived from sounding and reanalysis data. Atmospheric Research 154 (1): 60-72; DOI: doi:10.1016/j.atmosres.2014.11.001)

Czernecki B. 2014. The application of probability density function in modeling of wind speed in the Polish Baltic Coast. Meteorology Hydrology and Water Management 2(2):22-33

Czernecki B. 2013. Creating wind field time-series over the Southern Baltic area using dynamical downscaling approach. Meteorologische Zeitschrift 22(5):587-593 DOI: http://dx.doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0454

Bednorz E., Półrolniczak M., Czernecki B. 2013. Synoptic conditions governing upwelling along the Polish Baltic coast. Oceanologia 55(4), pp. 767-785. doi:10.5697/oc.55-4.767.

Czernecki B., Półrolniczak M. 2013. Initial assessment of the Weather Research and Forecasting Model for forecasting the bioclimatic conditions during breeze circulation – case study of the Słowiński National Park. Quaestiones Geographicae 32(3), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 5–14. DOI 10.2478/quageo-2013-0021, ISSN 0137-477X.

Limanówka D., Biernacik D., Czernecki B., Farat R., Filipiak J., Kasprowicz T., Pyrc R., Urban G., Wójcik R. 2012. Zmiany i zmienność klimatu od połowy XX w. [w:] Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zmiany skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego. Tom 1. Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym, Wibig J., Jakusik E. (red.), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012, s. 7-33, ISBN 978-83-61102-65-6

Miętus M., Biernacik D., Czernecki B., Filipiak J., Marosz M., Owczarek M., Pilarski M., Wójcik R. 2012. Statystyczno-empiryczne projekcje wybranych elementów klimatu Polski na lata 2011-2030 [w:] Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zmiany skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego. Tom 1. Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym, Wibig J., Jakusik E. (red.), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012, s. 34-92, ISBN 978-83-61102-65-6

Jakusik E., Czernecki B., Marosz M., Pilarski M., Miętus M. 2012. Zmiany wysokości falowania na Bałtyku południowym w XXI wieku [w:] Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zmiany skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego. Tom 1. Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym, Wibig J., Jakusik E. (red.), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012, s. 216-232, ISBN 978-83-61102-65-6

Czernecki B., Miętus M. 2012. Porównanie stosowanych klasyfikacji termicznych na przykładzie wybranych regionów Polski, Przegląd Geofizyczny 56/3-4/2011, s. 201-233

Zieliński M., Czernecki B., Jędruszkiewicz J.2012. Zmienność przestrzenna pokrywy śnieżnej w Polsce zimą 2010/2011 na podstawie teledetekcji satelitarnej i obserwacji naziemnych[w:] Przestrzeń w badaniach geograficznych, Fortuniak K. i in. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 120-127, ISBN 978-83-7525-666-6

Czernecki B. 2012. Wyznaczanie szorstkości aerodynamicznej modeli meteorologicznych w skali lokalnej [w:] Przestrzeń w badaniach geograficznych, Fortuniak K. i in. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 112-119, ISBN 978-83-7525-666-6

Jakusik E., Czernecki B., Marosz M. 2011. Wykorzystanie parametrów funkcji gęstości prawdopodobieństwa w modelowaniu wysokości falowania całkowitego, Acta Geographica Silesiana, 1. nr specjalny, WNoZ UŚ-ZPKWŚ, Sosnowiec-Będzin, s. 29-34.

Czernecki B. 2011. Zastosowanie technik analizy GIS w celu rozpoznania obszarów silnie modyfikujących lokalne warunki anemometrycznestudium przypadku fragmentu Mierzei Łebskiej. [w:] Rozwój zrównoważony regionów Polski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: 31-39, ISBN 978-83-231-2716-1

Szuman I., Czernecki B., 2011. Is the coarse-grid global climate model a useful tool for regional paleoclimate reconstruction? Quaestiones Geographicae 30 (1), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 115–121, ISBN 978-83-62662-39-5

Kolendowicz L., Busiakiewicz A., Czernecki B., 2010. Warunki klimatyczne oraz właściwości powietrza atmosferycznego w aglomeracji poznańskiej[w:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Biblioteki aglomeracji poznańskiej nr 2. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 42-58, ISBN 978-83-62662-29-6.

Kolendowicz L., Czernecki B., Busiakiewicz A., 2010. Klimat[w:] Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej T. Kaczmarek (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 70-71, ISBN 978-83-61320-93-7.

Szukała P., Czernecki B., 2010. Wizualizacja danych przestrzennych kartowania jaskiń oraz ich wykorzystania w badaniach topoklimatycznych [w:] GIS – woda w środowisku, Zb. Zwoliński (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 147-156, ISBN 978-83-62662-18-0

Czernecki B., Miętus M., 2010. Wstępna analiza występowania i zmienności termicznych pór roku w wybranych regionach Polski na przykładzie Pasa Pobrzeży Południowobałtyckich i Wyżyn Polskich. [w:] Kolendowicz L. (red.) Klimat Polski na tle Klimatu Europy. Warunki termiczne i opadowe. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 9-26, ISBN 978-83-61320-91-3

Czernecki B., Szukała P., 2009. Zastosowanie modelowania trójwymiarowego przy aktualizacji Inwentarza jaskiń Sudetów na przykładzie Jaskini Błotnej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zach., Seria A – Geografia Fizyczna, Tom 60: 2-9

Czernecki B., 2009. Ocena skuteczności prognostycznej modelu GFS w przekroju pionowym atmosfery w świetle potencjalnego zastosowania na obszarach nieobjętych monitoringiem aerologicznym. [w:] Kasprzak L. (red.) Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych, 29-36

Czernecki B., 2008. Inwentaryzacja Jaskiń Gór Kaczawskich [w:] 85 lat Studenckiego Koła Naukowego Geografów w Poznaniu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 55-57

Pozostałe:

 • Biuletyny Monitoringu Klimatu Polski (od stycznia 2010) – http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=675&Itemid=55