Seminarium licencjackie

Techniczne zasady pisania pracy licencjackiej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, są analogiczne do zatwierdzonych ustaleń dot. prac magisterskich. Szczegółówe informacje zawarto w dokumencie dostępnym pod adresem:
[1] https://wngig.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0007/234772/Zasady-pisania-pracy-mgr_WNGiG_5-12-2013.pdf

Strony tytułowe prac dyplomowych dostępne na stronie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w zakładce -> Dla Studenta -> Egzamin magisterski -> Strony tytułowe prac dyplomowych:
[2] http://wngig.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/egzamin-magisterski/strony-tytuowe-prac-dyplomowych

Szablon dokumentu Office Open XML (.DOCX) dla pracy licencjackiej realizowanej w Zakładzie Klimatologii UAM dostępny [3] w załączniku. Otwarcie pliku chronione hasłem podanym w trakcie seminarium licencjackiego.


16/05/2017:

Prezentacja z dzisiejszego seminarium licencjackiego dotycząca technicznych aspektów pisania pracy, sposobów na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów oraz obowiązujących terminów jest dostępna w odnośniku: PREZENTACJA (PDF) – (rozmiar pliku ~1.1 MB)

Jednocześnie przypominam, że przyszłotygodniowe zajęcia (23/05/2017) są odwołane na rzecz osobistych konsultacji dotyczących realizowanych prac licencjackich.