II Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna 2016 – komunikat II

W zakładce II Ogólnopolskiej Konferencji Klimatologicznej 2016  zamieszczono II komunikat konferencyjny.

Konferencja odbędzie się w dn. 15.04.2016 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań młodych naukowców z zakresu meteorologii i klimatologii. Konferencja adresowana jest dla doktorantów oraz studentów studiów magisterskich (II stopnia) z zakresu meteorologii i klimatologii. Szczegółowe informacje oraz komunikaty konferencyjne aktualizowane na bieżąco na stronie: http://klimat.amu.edu.pl/?page_id=2629