Prognoza PM10

W zakładce Pogoda dodano aktualizowaną na bieżąco testową wersję prognozę pogody oraz koncentracji pyłów PM10 dla Poznania. Wartości koncentracji zapylenia PM10 prognozowane są dla lokalizacji stacji pomiarowej WIOŚ Poznań-Polanka.