Zaproszenie na publiczną obronę doktorską mgra Mateusza Taszarka

Oficjalny komunikat: Zawiadomienie o publicznej obronie doktorskiej mgra Mateusza Taszarka

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na publiczną obronę doktorską naszego doktoranta
mgra Mateusza Taszarka, który przedstawi pracę pt:

CLIMATOLOGY OF THUNDERSTORMS AND TORNADOES IN POLAND

Promotorami pracy są

Prof. UAM dr hab. Leszek Kolendowicz
oraz
Dr Bartosz Czernecki

Obrona odbędzie się 31 stycznia 2017 roku o godz. 11.00 w sali wykładowej nr 4 Collegium Geographicum, ul. Bogumila  Krygowskiego 10,  61-680 Poznań.

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM do wglądu zainteresowanych osób.