IV Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna 2018 – komunikat II

W zakładce IV Ogólnopolskiej Konferencji Klimatologicznej 2018  zamieszczono II komunikat konferencyjny.

Konferencja odbędzie się w dn. 23.03.2018 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań młodych naukowców z zakresu meteorologii i klimatologii. Konferencja adresowana jest dla doktorantów oraz studentów studiów magisterskich (II stopnia) z zakresu meteorologii i klimatologii.

Szczegółowe informacje oraz komunikaty konferencyjne aktualizowane na bieżąco na stronie: 

http://klimat.amu.edu.pl/?p=3234