Zawiadomienie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 maja 2018 roku
odszedł nasz Nauczyciel, Przyjaciel, Kolega,

 

Prof. zw. dr hab. Alojzy Woś

 

wybitny klimatolog, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń geografów. Wieloletni pracownik Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, człowiek o wielkich zasługach w działalności naukowej i organizacyjnej na rzecz macierzystej uczelni i nauki polskiej, Dziekan Wydziału, wieloletni Dyrektor Instytutu oraz Kierownik Zakładu Klimatologii.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się
w piątek, 11 maja 2018 roku o godzinie 11:00
na cmentarzu w Suchym Lesie przy ul. Borówkowej

 

ZAWIADOMIENIE