Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Klimatologii – komunikat II

W zakładce Ogólnopolskiej Konferencji Klimatologicznej z okazji 50-lecia Zakładu Klimatologii zamieszczono II komunikat konferencyjny.

Konferencja ma na celu podsumowanie osiągnięć i dotychczasowej działalności Zakładu. W szerszym kontekście konferencja ma na celu zwróceniu uwagi na badania prowadzone w ośrodkach naukowych w Polsce, które pozwalają na lepsze zrozumienie mechanizmów funkcjonowania klimatu Polski i Europy.

 

Szczegółowe informacje oraz komunikaty konferencyjne aktualizowane na bieżąco na stronie: 

http://klimat.amu.edu.pl/?p=3359