Ranking Szanghajski – 1. miejsce UAM w Polsce w obszarze nauk atmosferycznych

W najnowszej edycji Rankingu Szanghajskiego (Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS)) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął pozycję 301-400 w obszarze nauk atmosferycznych. Jest to jednocześnie najwyższa pozycja w tym obszarze wśród uczelni w Polsce, a także druga najwyższa nota wśród wszystkich obszarów aktywności akademickiej na naszym uniwersytecie.

http://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021/RS0108

Ranking ocenia uczelnie i poszczególne obszary aktywności przez pryzmat pięciu wskaźników: liczby publikacji w danej dyscyplinie w czasopismach z pierwszego kwartyla pod względem Impact Factor; znormalizowanego wpływu cytowania (Category Normalized Citation Impact CNCI); współpracy międzynarodowej ocenianej na podstawie publikacji; liczby artykułów wydanych w najlepszych czasopismach oraz prestiżowych nagród otrzymanych przez naukowców wybranych dziedzin.