VIII Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna

Komitet Naukowy oraz Organizacyjny pragnie zaprosić Państwa na VII Ogólnopolską Konferencję Klimatologiczną pt. „Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”, która odbędzie się 25 marca 2022 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja odbędzie się w formie on-line. 

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań młodych naukowców z zakresu meteorologii i klimatologii. Konferencja adresowana jest dla doktorantów oraz studentów studiów magisterskich (II stopnia) z zakresu meteorologii i klimatologii.

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z abstraktem wystąpienia prosimy przesyłać do 10 marca 2022 r. za pomocą załączonego formularza formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje:

Komunikat I (PDF)

Program konferencji (PDF)

 

Konferencja odbędzie się w formie on-line poprzez platformę MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdlN2Y4N2QtOGU5ZS00M2FiLWE4MzYtZWI4NzQwNjJhZTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22f27d9637-72f7-44ce-be5e-0522b683f0c5%22%7d